Kainattaki ses suratının üst sonu belirlendi

Science Advances mecmuasında yayımlanan araştırma, Londra Queen Mary Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Rusya’daki Yüksek Basınç Fiziği Enstitüsü ortasındaki işbirliğinden geldi. Çalışma ile ses suratının mümkün olabilecek üst hududu belirlendi.

Ses dalgalarının incelenmesi, değerli bilimsel uygulamalara sahip

Cambridge Üniversitesi’nde Materyal Bilimi Profesörü olan Profesör Chris Pickard, “Sismologlar, sismik vakaların tabiatını ve Dünya kompozisyonunun özelliklerini anlamak için Dünya’nın iç kesitlerinin derinliklerindeki zelzelelerin başlattığı ses dalgalarını kullanırlar.Bunlar materyal bilimcilerinin de ilgisini çekiyor zira ses dalgaları, gerilime direnme yeteneği de dahil olmak üzere değerli elastik özelliklerle ilgilidir.” dedi.

Einstein‘ın özel görelilik teorisi, bir dalganın hareket edebileceği, ışık suratı olan ve saniyede yaklaşık 300.000 km’ye eşit olan mutlak sürat sonunu belirler. Lakin şimdiye kadar ses dalgalarının, katılar yahut sıvılar ortasında seyahat ederken de bir üst sürat sonuna sahip olup olmadığı bilinmiyordu.

Ses suratının üst hududu

Araştırmacılar çalışmada,  ses suratının eşiğini hesaplamak için boyutsuz iki temel sabiti hesaba kattıklarını söylediler.Bu sabitler, yüklü parçacıklar ortasındaki etkileşimlerin gücünü karakterize eden ince yapı sabiti ve proton / elektron kütlesi oranı.

Ses, komşu parçacıkları birbirleriyle etkileşime sokarak yayılan bir dalgadır, bu nedenle suratı, bir materyalin yoğunluğuna ve içindeki atomların birbirine nasıl bağlandığıyla orantılıdır.

Araştırmacılar, bu gerçeği, proton-elektron kütle oranı ve ince yapı sabiti ile birlikte, sesin rastgele bir sıvı yahut katı içinde teorik olarak hareket edebileceği azamî suratı hesaplamak için kullandı. Yapılan çalışmalar ve testler sonucunda sesin son suratı belirlendi: Saniyede 36 km. Bu sürat, elmastaki ses suratının yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Bilim insanları, 133 malzemeyi test ettiler ve katı metalik hidrojendeki ses suratının teorik temel sona yakın olduğunu buldular.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nde Fizik Profesörü olan Kostya Trachenko, “Bu çalışmanın bulgularının, yüksek viskozite ve termal iletkenlik üzere farklı özelliklerin hudutlarını bulmamıza ve anlamamıza yardımcı olarak sıcaklık süperiletkenliği, kuark-gluon plazma ve hatta kara delik fiziği üzere daha ileri bilimsel uygulamalara sahip olabileceğine inanıyoruz. ” dedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir