Binlerce Canlı Tipi, Ömür Yerini Kutuplara Akıllıca Taşıyor

Bilim kişileri, küresel ısınma nedeniyle canlıların habitatlarında meydana gelen değişimleri inceleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiler. 258 çalışmanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan BioShifts ismindeki data tabanı, canlıların habitatlarındaki değişimi gösteren birinci kapsamlı tahlilin ortaya çıkarılmasını sağladı. 

BioShift kullanılarak yapılan tahlilde 12.000 binden fazla bakteri, mantar, bitki ve hayvan cinsinin 30.000’den fazla habitat kayması yaşadığı görüldü. Yapılan tahlil, deniz çeşitlerinin karada yaşayan çeşitlere nazaran global termal değişimlerden daha fazla etkilendiğini de ortaya çıkardı. 

Yapılan çalışmada, amfibilerin yılda 12 metreden fazla, sürüngenlerin ise yılda 6.5 metreden fazla kutuplara hakikat hareket ettiği belirlendi. Araştırmacılar, böceklerinse yılda yılda 18.5 kilometre kutuplara gerçek hareket ettiğini de belirlediler. 

Deniz ve kara tiplerinin toplu bir halde kutuplara akıllıca hareketini de inceleyen bilim kişileri, deniz cinslerinin kutuplara yanlışsız yılda 6 kilometre ilerlediğini tespit ettiler. Kara çeşitlerinin kutuplara yanlışsız hareketi ise yılda ortalama 1.8 metre olarak belirlendi.

Araştırmacılar, kara çeşitlerinin kutuplara gerçek hareketinin varsayım edilene nazaran daha süratli olduğunu, ama deniz tipleriyle kıyaslandığında bu çeşitlerin çok daha yavaş hareket ettiklerini söylediler. Deniz ve kara cinsleri arasındaki sürat farkı çalışmada kendine kişisel bir taraf buldu. 

Deniz ve kara çeşitlerinin kutuplara gerçek hareketindeki farkı ortaya çıkaran nedenler

Bilim kişileri, kara ve deniz çeşitleri arasındaki bir armonisiz hareketin birkaç nedenden ötürü olabileceğini düşünüyorlar. Aradaki farkı ortaya çıkarak birinci neden kara ve deniz canlılarının sıcaklık hassaslık farkı olabilir. 

Su, ısıyı havaya nazaran 25 kat daha tesirli bir biçimde iletebiliyor. Bu nedenle birçok kara canlısı vücut ısısını kolaylıkla düzenleyebiliyor. Gelgelelim deniz canlıları vücut ısılarını bu kadar kolay bir halde düzenleyemiyorlar. Global ısınmanın ortaya çıkardığı bu durum karada yaşayan soğuk kanlı canlıların da Dünya'nın değişen sıcaklıklarından ziyadesiyle etkileneceğini ortaya koyuyor.

Denizde yaşayan canlılar, gereksinim duyulması halinde karadaki hayvanlara nazaran çok daha kolay bir formda göç edebiliyorlar. Gelgelelim insan faaliyetleri, karadaki canlıların göç hareketlerini engelliyor veya bir halde daha yavaş bir halde meydana gelmesine neden oluyor.

Çalışmaya katılan bilim kişileri, karadaki habitat kaybı ve arazi tasarrufundaki değişikliklere bağlı parçalanmaların, kara tiplerine sıcaklık değişim kesimlerini izleme yeteneğini engelleyebileceğini söylüyorlar. 

Araştırmacılar, biyolojik çeşitliliğin tekrar dağılması senaryolarını ve gelecekteki iklim değişikliğinin insan refahı üzerindeki sonuçlarını düzgünleştirmek için bu karmaşık etkileşimlerin dikkate alınması ve incelenmesi gerektiğini belirtiyorlar. 

Global ısınma deniz tiplerinin büyük bir felaketle müsabakasına neden olabilir

Deniz tiplerinin sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkileniyor olması, iklim değişikliği nedeniyle deniz cinslerinin fecî ve geniş kapsamlı bir felaketle müsabakasına neden olabilir. Dünya'daki canlı ömrün tarihinde çok daha büyük felaketlerin olduğu düşünüldüğünde bu çok da farklı bir senaryo olmayabilir. 

Günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl evvel meydana gelen Permiyen-Triyas Yokoluşu’nda büyük bir felaket tablosu ortaya çıkmıştı. Bu kitlesel felaket sırasında tüm deniz çeşitlerini yüzde 96’sı, karadaki omurgalıların ise yüzde 70'i yok oldu. Bilim kişileri, oksijen seviyelerinin çok düştüğü bu felaket sırasında deniz cinslerinin yalnızca çok küçük bir kısmının birebir noktalarda kaldığını söylüyorlar.

Bugüne baktığımızda ise sıcaklık arttıkça kutuplara hakikat hareket eden deniz cinslerinin gelecekte yaşayabileceği soğuk suyun tükenme riskinin olduğu görülüyor. Natürel ki soğuk suyun azalmasına misal bir durumla kara cinsleri de karşı zıdda. Araştırmacılar, yüksek ortamlarda yaşayan kara çeşitlerinin global ısınmadan daha fazla etkilendiğini söylüyorlar.

BioShifts, etkileyici bir veritabanı olmakla bir arada hudutlu perspektife sahip

Bilim kişileri, oluşturdukları veritabanının etkileyici olduğu kadar önemli hudutları olduğunu söz ediyorlar. BioShift’i oluşturmak için kullanılan meta-analiz, Dünya üzerindeki bilinen hayatın yalnızca yüzde 0.6’sını kapsıyor. Bilim kişileri, araştırılan hayvanların büyük bir kısmının kuzey yarımkürede yaşayan hayvanlar olduğunu da söylüyorlar.

Çalışmayı gerçekleştirilen bilim kişileri, veritabanının hudutlarının olduğunu söylemekle birlikte büyüyen iklim buhranı nedeniyle hayvanların yeni ömür yerleri bulmakta zorlandığını âlâ bir formda gösterdiğini de belirtiyorlar. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir