Iktisada ait “torba teklif” TBMM’de (2)

Kaynak ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma yahut hususî tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme salahiyeti 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, kamuda en az 5 yıl vazife yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve laflı test sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020’ye kadar müfettiş yahut başmüfettiş takımlarına atanabilecek. Bu halde atananların sayısı 20’yi geçmeyecek.

İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi “İstanbul Sıhhat ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilecek.

Mücbir sebeplerden rastgele birinin bulunması halinde, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Maden Kanunu’nda sayılan mali yükümlülüklerin yahut beyanların ertelenmesi ya da taksitlendirilmesine karar verilebilecek. Bu takdirde mali yükümlülüklere ait zamanaşımı duracak ve hak düşürücü mühletler erteleme vadesinde işlemeyecek.

Bu kararın uygulanması için mücbir sebebin malum olması yahut ilgililer tarafından ispat yahut belgelenmesi gerekecek. Bakanlık, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle ortam, vilayet, kaza, mahal yahut afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu müddette mali yükümlülüklerden konumuna getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olacak.

Dövizle BES imkanı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığınca çıkarılacak bildirilerde belirtilen mesleklerde, gerçekleştirilecek imtihanlarda başarılı olan bireylerin evrak masrafı ve test fiyatı 31 Aralık 2021’e kadar fondan karşılanmaya devam edecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Çevre Sigortalar ve Umumi Sıhhat Sigortası Kanunu’nda nokta alan Esnaf Ahilik Sandığına ait kararlar 1 Ocak 2021’e kadar uygulanmayacak.

Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma müsaadesi almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kimseler, döviz cinsinden Ferdî Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olabilecek.

Döviz cinsinden BES’e ödenen haklar için devlet eğinin yüzde 10’a kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanına salahiyet verilecek.

Kredi garanti kurumlarına 35 milyar lira kaynak

Kaynak ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma yahut hususî tertip DİBS ihraç etme salahiyeti 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Tıpkı formda Bakan, nakit aktarımı ve/veya ihraç edilecek hususî tertip DİBS için müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 35 milyar liraya kadar ödenek eklemeye yetkili olacak.

Dernek üyeliklerine bildirim zaruriliği

Dernekler Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, derneklerin idare şurası ve teftiş heyeti üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme mecburiliği getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 30 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.

Dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin ismini, soyadını, veladet tarihini ve kimlik numarasını mülki yönetim amirliğine bildirecek. Bu bildirimi alanına getirmeyen dernek başkanları hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Dernekler Kanunu ile Türk Uygar Kanunu’na nazaran derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve süreçler elektronik ortamda yapılabilecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir